Office Staff

February 3rd, 2011 @   -  No Comments
ઑફીસ સ્ટાફ
૧. શ્રી રજનીકાંત શાહ (ઑફીસ સુપ્રિ.)
૨. રા. પટેલ (હેડ ક્લાર્ક)
૩. શ્રી રાજેન્દ્ર શ્રીમળી (અકાઉંટર)
૪. શ્રી વીરેન્દ્ર ઠાકોર (સિનિ. ક્લાર્ક)
૫. શ્રી લતાબહેન બ્રહ્મભટ્ટ (સિનિ. ક્લાર્ક)
૬. શ્રી બળવંત ડાભી (જુનિ. ક્લાર્ક)
૭. શ્રી રાજેશ દવે (જુનિ. ક્લાર્ક)
૮. શ્રી બકુલ વાઘેલા (મુખ્ય સેવક)
૯. શ્રી હર્ષદ રાઠોડ (સેવક)
૧૦. શ્રી કલાબહેન પારેક (પાનીવાળા)
૧૧. શ્રી પુરુષોત્તમ લાવન્ત્રા (સેવક)
૧૨. શ્રી લાલબહાદુર યાદવ (સેવક)
૧૩. શ્રી આશૉક લખતરિયા (સેવક)
કોલેજ કાર્યાલયમાં વિદ્યાર્થીઑઍ સવારે ૯ થી ૧૨ દરમિયાન જ પુછપરછ કરવી.

Leave a Reply